6 กับดักการบริหาร "คน" ที่ทำให้ธุรกิจเติบโตช้า

Last updated: 5 ก.ค. 2567  |  125 จำนวนผู้เข้าชม  | 

6 กับดักการบริหาร "คน" ที่ทำให้ธุรกิจเติบโตช้า

6 กับดักการบริหาร "คน" ที่ทำให้ธุรกิจเติบโตช้า
การบริหารคนในองค์กรเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเติบโตของธุรกิจ การมีระบบการบริหารที่ดีจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนขององค์กร ในทางกลับกัน ความผิดพลาดในการบริหารคนสามารถเป็นกับดักที่ทำให้ธุรกิจเติบโตช้าลงหรือหยุดชะงักไปเลยก็ได้ ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องมีความเข้าใจและหลีกเลี่ยงกับดักเหล่านี้  นี่คือ 6 กับดักที่ผู้บริหารควรระวัง :

1.ยึดติดกับความสำเร็จในอดีต/ยึดติดวิธีการบริหารแบบเดิม
องค์กรที่ยึดติดกับความสำเร็จในอดีตและวิธีการบริหารแบบเดิมอาจพลาดโอกาสในการปรับตัวและพัฒนาให้ทันสมัย การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของตลาดและเทคโนโลยีทำให้การปรับตัวเป็นสิ่งจำเป็น การยึดติดกับวิธีการเดิมๆ อาจทำให้ธุรกิจเสียเปรียบและเติบโตช้าลง การเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมจะช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.ยึดติดกับ "ตัวบุคคล" แต่ไม่สร้าง "ระบบ"
การยึดติดกับบุคคลเพียงไม่กี่คนในองค์กรและไม่สร้างระบบที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอาจทำให้องค์กรมีความเสี่ยงเมื่อบุคคลเหล่านั้นไม่สามารถทำงานได้ และยังทำให้พนักงานคนอื่นๆ ขาดความเชื่อมั่นในตัวองค์กร การสร้างระบบในการทำงานที่ดีจะช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ ผู้บริหารควรให้ความสำคัญกับการสร้างระบบที่สามารถสนับสนุนและเสริมสร้างการทำงานของพนักงานในองค์กร เพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาว

3.เชื่อในวิธีการ "ลงโทษ" มากกว่า "การจูงใจ"
การใช้วิธีการ "ลงโทษ" เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงาน หรือเพื่อจัดการกับปัญหาในองค์กร อาจทำให้พนักงานรู้สึกกดดันและไม่มีแรงจูงใจในการทำงาน "การจูงใจ" และ "การสื่อสารที่ดี" สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการทำงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อองค์กรในระยะยาว โดย "การลงโทษ" ควรหยิบมาใช้เฉพาะเมื่อมีความจำเป็น ผู้บริหารควรมีการส่งเสริมบรรยากาศการทำงานที่เป็นมิตรและสร้างสรรค์เพื่อให้พนักงานรู้สึกมีคุณค่าและมีความสุขในการทำงาน

4.หลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานไม่เพียงแต่เป็นการทำผิดกฎหมาย แต่ยังเป็นการทำลายความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานด้วย การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและให้ความเคารพต่อสิทธิของพนักงานจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในองค์กร การที่พนักงานรู้สึกว่าองค์กรให้ความสำคัญกับสิทธิและสวัสดิการของตนจะทำให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้น อีกทั้งหากเกิดปัญหาข้อพิพาทด้านแรงงานขึ้นมาจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร และอาจส่งผลต่อการสรรหาพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาในองค์กรอีกด้วย

5.ขาดการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
การไม่ลงทุนในการพัฒนาบุคลากรอาจทำให้องค์กรขาดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้พนักงานมีทักษะและความรู้ที่ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและช่วยให้องค์กรเติบโต ผู้บริหารควรมีแผนการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนและส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

6.ไม่ใส่ใจเรื่องการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
วัฒนธรรมองค์กรที่ดีเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพ การไม่ให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรอาจทำให้พนักงานขาดความรู้สึกผูกพันกับองค์กร การสร้างวัฒนธรรมที่ดีจะช่วยให้พนักงานรู้สึกมีส่วนร่วมและพร้อมที่จะทำงานร่วมกันเพื่อความสำเร็จขององค์กร ผู้บริหารควรส่งเสริมค่านิยมและบรรยากาศการทำงานที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สรุป
        การบริหารคนในองค์กรเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและต้องการความใส่ใจอย่างมาก การหลีกเลี่ยงกับดักเหล่านี้จะช่วยให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน ผู้บริหารควรเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลง สร้างระบบที่มีประสิทธิภาพ จูงใจพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมาย พัฒนาบุคลากร และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี เพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต
        การลงทุนในการบริหารคนอย่างเหมาะสมและหลีกเลี่ยงกับดักเหล่านี้จะไม่เพียงแต่ช่วยให้องค์กรสามารถเติบโตได้ แต่ยังสร้างความยั่งยืนและความมั่นคงในระยะยาว ด้วยการให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรและการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี องค์กรจะสามารถเติบโตและประสบความสำเร็จในตลาดที่มีการแข่งขันสูงขึ้นได้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Succession Planning

30 ก.ค. 2566

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้